Dyplom za wkład i cierpliwość w kształcenie młodocianych pracowników.

?